Górnicze święto w Kielcach

Autor: Świętokrzyski UW 2018-12-11 08:48:58
W uroczystościach barbórkowych w Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.
Wojewoda podziękowała górnikom za ciężką i wydajną pracę podkreślając, że tradycje regionu świętokrzyskiego w eksploatacji surowców mineralnych sięgają wielu wieków. Agata Wojtyszek odczytała także okolicznościowy list od premiera Mateusza Morawieckiego. Górnicze święto, czyli tradycyjną Barbórkę, obchodzą również geolodzy, pracownicy cementowni czy branży gazowniczej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u