Odznaczenia dla zasłużonych w Katowicach

Autor: Śląski UW 2018-12-12 09:12:23
Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz był 11 grudnia gospodarzem ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych, która odbyła się w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uhonorowanych zostało kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym na rzecz ochrony zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ochrony przeciwpożarowej, kultury, samorządu terytorialnego oraz w pracy zawodowej.

Odznaczenia i medale zostały nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Wydarzenie rozpoczęło się od wykonania hymnu państwowego przez Górniczą Orkiestrę Dętą Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Piekary-Julian, po czym głos zabrał wicewojewoda Robert Magdziarz, który pogratulował odznaczonym. – Gratuluję zaangażowania i pasji w wykonywanych zadaniach oraz przepracowanych lat w zawodzie. Dzisiaj zostaniecie państwo uhonorowani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz Ojczyzny. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to honor podwójny. To taka uroczysta chwila, która na pewno wzruszy i przypomni Państwu niejedno dobre zdarzenie związane z pracą zawodową. Warto ją celebrować i wspominać – dodał.

Podczas ceremonii wręczono złoty, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, przyznane na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej oraz honorowego krwiodawstwa – za propagowanie idei czerwonokrzyskiej. Krzyż Zasługi (ustanowiony w 1923 roku) nadawany jest osobom, które podejmują czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków i przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali natomiast pracownicy Walcowni Rur Silesia w Siemianowicach Śląskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej, JSW Koks w Zabrzu, OBRUM w Gliwicach, a także urzednicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu i Częstochowie. Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Przyznano również Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, nadawany osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, jak też odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą otrzymują wyróżniający się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Na zakończenie dokonano dekoracji Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u