Siostry Białe i Ojcowie Biali świętowali swoje 150-lecie

Autor: Lubelski UW 2018-12-12 09:35:50
Dom Ojców i Sióstr Białych w Natalinie to miejsce, gdzie zawsze coś się dzieje. To jest dom pełen radości. I siostrze i ojcu dziękuję za wszystko, co wasze zgromadzenie robi już od 150. lat – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek po mszy świętej, która była sprawowana przez abpa Stanisław Budzika z okazji 150-lecia istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Afryki – Ojców Białych i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek NMP Królowej Afryki. Nabożeństwo uświetnił występ Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL.

Wojewoda wręczył przedstawicielom obu zgromadzeń Dyplom Uznania Wojewody wraz z Medalem za wiarygodne świadectwo wiary, nadziei i miłości chrześcijańskiej, szacunku do życia i każdego człowieka oraz szczerego umiłowania Boga i Kościoła, gorliwe głoszenie Słowa Bożego i prawdy o Bożej miłości wśród mieszkańców Afryki poprzez konkretne czyny, otwartość na współpracę, gościnność i poszanowanie różnorodności owocujące budowaniem cywilizacji miłości we współczesnym świecie, a także za tworzenie braterskich wspólnot uczniów Jezusa Chrystusa oraz działalność na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju.

Zgromadzenie Misjonarzy Afryki powstało w 1868 roku w celu niesienia pomocy Afrykańczykom w ich poszukiwaniu Boga. Powstało ono z owocnego połączenia wielkiego serca i szerokiej wizji rozkochanego w tym kontynencie arcybiskupa Algieru, późniejszego kardynała Karola Lavigerie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u