Ósma przysięga wojskowa Terytorialsów w Hajnówce

Autor: Podlaski UW 2018-12-12 09:44:28
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział ostatniej w tym roku przysiędze wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Złożyło ją w niedzielę w Hajnówce ponad 60 ochotników, kończących szkolenie podstawowe.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję, że „ta przysięga i te wartości, do których WOT się odwołuje będą przekładać się na bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne naszego województwa”. Podkreślił przy tym, jak ważne jest wsparcie jakie otrzymują Terytorialsi od swoich rodzin. Zauważył też, że „coraz więcej osób decyduje się, aby w tej formacji służyć naszej Ojczyźnie”.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” (PBOT) liczy już ponad 2 000 żołnierzy. Została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, na początku 2017 roku. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie.

W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 11 blp z siedzibą w Białymstoku, 12 blp w Suwałkach, 13 blp w Łomży oraz 14 blp – z siedzibą w Hajnówce.

Od stycznia nowi Terytorialsi rozpoczną trzyletni cykl szkolenia w macierzystych pododdziałach.

Misja Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) Wojska Obrony Terytorialnej, to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Powstały z początkiem 2017 r. Obecnie WOT jest w procesie formowania. Jego zakończenie planowane jest na rok 2021, kiedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie ma być realizowane m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT powinien być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią ma stanowić siłę wiodącą.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u