Barbórkowo-świąteczne spotkanie rodzin górniczych

Autor: Śląski UW 2018-12-15 09:31:14
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wziął udział w dorocznym barbórkowo-świątecznym spotkaniu podopiecznych, darczyńców i przyjaciół Fundacji Rodzin Górniczych, które odbyło się dzisiaj w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto od wykonania hymnu państwowego, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych górników.

Dziękuję za ponad 20 lat działalności, za Państwa zaangażowanie, troskę i skuteczność działań wspierających górnicze środowisko. Wiem, że Fundacja rozwija zakres swej aktywności, udzielając stypendiów dla dzieci i młodzieży, dofinansowując leczenie i rehabilitację górników, wspierając podopiecznych, uzdolnionych artystycznie – odczytał słowa premiera Mateusza Morawieckiego wojewoda Wieczorek w liście skierowanym do organizatorów wydarzenia.

Podczas uroczystości wręczono medale „Przyjaciel Fundacji”, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki dla laureatów konkursu, poświęconego Górniczej Solidarności Zawodowej. Nagrody otrzymali również stypendyści odznaczający się wysokimi wynikami w nauce oraz podejmujący inicjatywy pozaszkolne. Wydarzenie uświetnił występ artystyczny podopiecznych Fundacji.

Fundacja Rodzin Górniczych już od 21 lat pomaga rodzinom górników, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, a także wspiera inwalidów górniczych i górnicze rodziny znajdujące się z różnych względów w trudnej sytuacji życiowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u