NOWY POSTERUNEK POLICJI W MAŁDYTACH

Autor: mat prasowe MSWiA 2018-12-19 09:04:53
Nowy Posterunek Policji na Warmii i Mazurach. Po Wydminach, to policjanci z Małdyt będą bliżej społeczeństwa. Funkcjonariusze będą realizowali założenia wynikające z Ustawy o Policji. Posterunek w Małdytach to zwieńczenie oczekiwań samorządu, który wspierał ideę wynikającą z założeń MSWiA, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w małych miejscowościach.

W dzisiejszej uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Małdytach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej Pan Jarosław Babalski, Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski, który od 2014 roku zabiegał o przywrócenie Posterunku Policji w Małdytach, Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski oraz licznie zgromadzeni samorządowcy powiatu ostródzkiego. Podczas uroczystości przekazano również oznakowany radiowóz opel mokka, sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Małdytach oraz budżetu Policji (50/50). Kluczyki do radiowozu Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostródzie nadkom. Marcinowi Danowskiemu, wręczył Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski. Następnie kluczyki z rąk nadkom. Marcina Danowskiego trafiły w ręce kierownika Posterunku asp. szt. Marcina Bąka.

Małdyty

Początki tej inwestycji sięgają listopada 2017 roku, kiedy to Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski podpisał akt notarialny przekazujący teren pod budowę posterunku. Następnie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia odpowiedniego projektu obiektu i wykonawcy inwestycji.

Autorem projektu Posterunku Policji w Małdytach jest Pracownia Projektowa ACON z Olsztyna, a wykonawcą inwestycji - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET z Wronek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 milion 783 tysiące złotych, które pochodzą z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020.

Budowę posterunku zakończono w grudniu br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u