Spotkanie z wójtem gminy Biała Podlaska

Autor: Lubelski UW 2018-12-27 08:54:40
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się wójtem największej gminy wiejskiej na Lubelszczyźnie Wiesławem Panasiukiem. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw oraz pomysłów na nowe inwestycje w gminie. Podczas wizyty wicewojewoda pogratulował burmistrzowi wygranych wyborów oraz wyraził aprobatę dla przyszłych planów.

Robert Gmitruczuk w czasie spotkania zachęcał także do korzystania z rządowych programów „Maluch+” oraz „Senior+”. Wicewojewoda złożył na ręce wójta gminy Biała Podlaska najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla mieszkańców gminy i pracowników urzędu.

***

Dnia 26 listopada 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019. Umożliwia on jednostkom samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd wojewódzki) ubieganie się o dotację z budżetu państwa na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na bieżące funkcjonowanie placówek, które zostały utworzone w poprzednich edycjach Programu tj. w latach 2015-2018.

Wyżej wymienione placówki przeznaczone są dla osób powyżej 60 roku życia nieaktywnych zawodowo. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, umożliwienie efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, zapewnienie ciepłego posiłku, opieki i pomocy w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior+” działają w uproszczonej formule, wiec z Programu mogą skorzystać również mniejsze gminy

***

W dniu 28 listopada br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu MALUCH+ edycja 2019. W 2019 r. na Program przeznaczona zostanie kwota 450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie b i współpracujące z nimi podmioty).

Program „MALUCH+” 2019 składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane są działania na rzecz tworzenia i utrzymania miejsc w instytucjach opieki dla dzieci do lat 3, tj. żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów

© 2018 Super-Polska.pl stat4u