Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski z dniem 1 stycznia 2019 r. mianował:

Autor: mat prasowe MSWiA/KG PSP 2019-01-04 08:30:19
– bryg. mgr. inż. Tomasza KOŁODZIEJCZYKA na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

bryg. mgr Małgorzatę OCHMAN na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Finansów w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Powierzył: – mł. bryg. mgr. inż. Ernestowi ZIĘBACZEWSKIEMU pełnienie obowiązków Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– mł. bryg. mgr. inż. Rafałowi SZCZYPCIE pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– bryg. mgr. inż. Mariuszowi SIKORSKIEMU pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

– st. bryg. mgr. inż. Andrzejowi DOBRZENIECKIEMU pełnienie obowiązków Zastępcy Dyrektora Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u