Najwyższe podwyżki dla żołnierzy od lat

Autor: mat prasowe MON 2019-01-06 09:14:50
Podwyżki uposażeń w resorcie obrony narodowej są faktem, w fazie wypracowywania znajduje się ich dokładna wysokość. Przepisy prawa wymagają przeprowadzenia konsultacji dotyczących wysokości podwyżek uposażeń żołnierzy ze wszystkimi instytucjami Sił Zbrojnych RP.

Z uwagi na rozbieżności między oczekiwaniami poszczególnych korpusów kadry Sił Zbrojnych, minister Mariusz Błaszczak wezwał w poniedziałek, 7 stycznia r., przedstawicieli żołnierzy zawodowych, Konwentu Dziekanów, w skład którego wchodzą reprezentanci korpusu szeregowych, podoficerów i oficerów.

Ministrowi Obrony Narodowej zależy, by największe podwyżki otrzymali żołnierze najmniej zarabiający, szczególnie służący w jednostkach liniowych, a nie zatrudnieni w administracji. Szef MON chce, by zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw. Zabiega również o zwiększenie liczebności Wojska Polskiego i zapewnienie odpowiednich środków na ten cel.

Przewidujemy szybkie zakończenie prac nad tzw. siatką płac, która określi dokładną wysokość podwyżek dla każdego żołnierza.

Przypominamy, że w latach 2010-2015 nie było żadnych podwyżek w wojsku, a tegoroczny wzrost uposażeń jest najwyższy od lat i podnosi średnie wynagrodzenie do poziomu 3,63 wielokrotności kwoty bazowej.

Zapewniamy, że pieniądze na podwyżki są przewidziane w budżecie resortu na ten rok i wszyscy żołnierze dostaną je z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u