Otwarcie Domu Dziennego „Senior Plus” w Międzyrzeczu

Autor: Lubuski UW 2019-01-06 09:20:26
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak i Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wzięli udział w otwarciu Dziennego Domu „Senior Plus” w Międzyrzeczu. Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych seniorów.

Dzienny Dom „Senior Plus” w Międzyrzeczu będzie funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej, a jego siedzibą będzie budynek dawnego ogniska muzycznego. Placówka rozpocznie działalność w styczniu.

– Bardzo się cieszę, że ostatniego dnia tego roku samorząd miasta Międzyrzecza oddaje we władanie seniorom tak pięknie przygotowany budynek. To kolejny już, oddany do użytkowania w grudniu, Dom Dziennego Pobytu „Senior Plus” w województwie lubuskim – mówiła Minister Elżbieta Rafalska podkreślając, że samorządy, jak ten w Międzyrzeczu, potrafią mądrze inwestować pieniądze otrzymywane w ramach programu.

– W miejscach takich jak to realizują się wspaniałe pasje ludzi, którzy są już nieaktywni zawodowo. Dziękuję Burmistrzowi za podjęcie tej pięknej inicjatywy. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku, kolejne samorządy przystąpią do programu, do czego gorąco zachęcam – dodał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez placówkę będzie obejmował usługi: socjalne (w tym gorący posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej i aktywizujące społecznie.

„Senior Plus” edycja 2018

W ramach tegorocznej edycji programu odbyły się trzy nabory. W roku 2018, w województwie powstało 11 nowych placówek. Wszystkie samorządy otrzymały dotacje we wnioskowanej kwocie, co dało łączenie ponad 2,4 mln zł.

Dzięki pozyskanym środkom w województwie będzie działało łącznie 19 tego typu placówek oferujących 537 miejsc, w tym 9 dziennych domów (257 miejsc) oraz 10 klubów (280 miejsc).

Edycja 2019

Od 26 listopada 2018 r. samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie nowych lub wsparcie funkcjonowania istniejących placówek „Senior Plus” w roku 2019. Termin składania wniosków upływa 4 stycznia 2019r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u