Polska ma 18 nowych obywateli. Najwięcej pochodzi z Ukrainy

Autor: Lubelski UW 2019-01-22 09:23:09
Od dziś Lubelski Urząd Wojewódzki jest również waszym urzędem. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli kolejnych 18 osób w Polsce z możliwością pełnoprawnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, ze wszystkimi prawami, ale i obowiązkami. Wolność na tym polega, że oprócz praw, mamy też obowiązki i taką wolność w Polsce chcemy umacniać i rozwijać – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas wręczenia obywatelstw w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na uroczystości obecny był również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Nowi obywatele polscy, to osoby pochodzące z Ukrainy (14) i z Białorusi (4) – w sumie 18 osób, w tym dwoje dzieci.

– Jesteśmy w trudnym momencie dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia towarzyszyły nam w ostatnim tygodniu. Jest to czas refleksji nad wieloma sprawami, które z tym są związane. Ale te wydarzenia nie mogą przysłaniać nam tego, że Polska niezmiennie pozostaje jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie, a województwo lubelskie najbezpieczniejszym regionem w Polsce. Witajcie w domu – zakończył wojewoda Przemysław Czarnek.

Podczas wręczenia osoby odbierające akty nadania obywatelstwa otrzymały egzemplarz Konstytucji RP oraz biało-czerwoną flagę. Z kolei dzieci otrzymały maskotki.

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w 2018 roku wpłynęły 394 wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego. W samym tylko Lublinie złożono 270 wniosków. Większość osób ubiegających się o nadanie obywatelstwa polskiego pochodzi z Ukrainy. W 2017 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał obywatelstwo polskie 167 osobom, a w roku 2018 obywatelstwo polskie otrzymało 178 osób z terenu woj. lubelskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u