Nowy sprzęt dla PSG Kraków-Balice

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-01-24 08:57:39
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał w użytkowanie Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach nowoczesny sprzęt wart prawie 3 miliony złotych.
Funkcjonariusze Straży Granicznej z krakowskiego lotniska otrzymali od Wojewody między innymi: prześwietlarkę (trzyczęściowe urządzenie umożliwiające bezdotykowe sprawdzenie zawartości bagażu przy użyciu promieni RTG) o wartości niemal 540 tysięcy złotych, kombinezon przeciwwybuchowy, wart ponad 270 tysięcy złotych, trenażer strzelecki, szkoleniowy zestaw do resuscytacji, urządzenia wspomagające kontrolę graniczną, w tym służące do weryfikacji autentyczności dokumentów oraz zestaw celowników holograficznych, gogle balistyczne, ochronniki słuchu, nowoczesne latarki. - Przekazany sprzęt jest dla nas olbrzymim wsparciem. Jego wdrożenie do codziennej służby przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, nie tylko funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzących na lotnisku działania minersko-pirotechniczne, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich pasażerów korzystających z krakowskiego lotniska - podkreślił płk SG Stanisław Laciuga, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, w którego strukturach znajduje się Placówka SG w Krakowie-Balicach.

- Pamiętajmy, że praca Straży Granicznej w porcie lotniczym ma nieocenione znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących, a także pracowników lotniska oraz samych funkcjonariuszy – mówił Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach dzięki wsparciu Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika pozyskała także w użytkowanie zaawansowany technologicznie system kontroli radiometrycznej. Zainstalowany na lotnisku w Balicach sprzęt, umożliwia wykrywanie wszelkich źródeł promieniotwórczych oraz przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi materiałami jądrowymi i radioaktywnymi. System kontroli radiometrycznej wyposażony jest w pięć zestawów stacjonarnych monitorów promieniowania gamma i neutronowego, co pozwala na sprawniejsze dokonywanie kontroli. Działanie systemu wsparte jest kamerami, w które wyposażono zestawy bramek. Zainstalowanie tego wartościowego sprzętu w porcie lotniczym wynika z „Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi”. Przekazanie systemu kontroli radiometrycznej Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach było możliwe dzięki uczestnictwu Polski w programie Second Line Defense (Druga Linia Obrony) realizowanym ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Globalnej Inicjatywy Zwalczania Terroryzmu Jądrowego, którego Polska jest uczestnikiem. Amerykanie bezpłatnie dostarczają i instalują sprzęt, a strona polska ponosi jedynie koszty VAT, które opłacił Wojewoda Małopolski.

Przekazanie systemu kontroli radiometrycznej Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach było możliwe dzięki uczestnictwu Polski w programie Nuclear Smuggling Detection and Deterrence (NSDD- Przeciwdziałanie i Wykrywanie Przemytu Materiałów Nuklearnych) realizowanym we współpracy z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych. Amerykanie bezpłatnie dostarczają i instalują sprzęt, a strona polska ponosi jedynie koszty VAT, które opłacił Wojewoda Małopolski. Wzmocnienie potencjału detekcyjnego wpisuje się także w międzynarodowe inicjatywy służące powstrzymywaniu niekontrolowanego obrotu materiałami jądrowymi, takie jak Globalnej Inicjatywy Zwalczania Terroryzmu Jądrowego (GICNT) czy Proliferation Security Initiative (PSI), których Polska jest uczestnikiem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u