Podsumowanie pracy małopolskiej Policji w 2018 r.

Autor: Małopolski UW 2019-01-26 10:26:32
Małopolski garnizon Policji, z komendantem wojewódzkim nadinsp. dr. Krzysztofem Pobutą na czele, podsumował wyniki pracy za 2018 r. Dziś odbyła się narada roczna, w której uczestniczył również wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Małopolska Policja działa sprawnie i skutecznie. Potwierdza to dzisiejsze podsumowanie pracy za 2018 r. Dziękuję Panu Komendantowi, a także wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom małopolskiego garnizonu Policji za pełną poświęcenia służbę. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa naszego województwa – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta omówił wyniki pracy garnizonu małopolskiego w minionym roku i nakreślił priorytety działań na 2019 r. Podkreślił również, że ten rok będzie wyjątkowy dla wszystkich policjantów ze względu na setną rocznicę powstania Policji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u