ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA DLA ZASŁUŻONYCH MIESZKAŃCÓW REGIONU

Autor: Podkarpacki UW 2019-01-30 09:19:15
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła - nadane postanowieniem Prezydenta RP - odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (przyznany pośmiertnie za wybitne zasługi dla Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę otrzymali mieszkańcy regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w działalności związkowej oraz na rzecz społeczności lokalnej, w działalności społecznej, charytatywnej, samorządowej, zasługami na rzecz upamiętnienia historii polski i upowszechniania wiedzy historycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego, upowszechniania czytelnictwa, działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratowania życia i zdrowia ludzkiego a także wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżnień honorowych – Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów osobom szczególnie zasłużonym, związanym z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowanym na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Wojewoda Ewa Leniart dokonała także wręczenia, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, tytułu honorowego – patentu „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, a także – w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wojewoda skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną oraz pełną zaangażowania postawę, podkreślając, że nadane odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u