Wspominali leśników i myśliwych. „W służbie ludziom i przyrodzie”

Autor: Lubelski UW 2019-01-31 09:39:29
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział konferencji naukowej pt. „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników”. Konferencja odbyła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim, pod honorowym patronatem ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Podczas konferencji zostały ukazane wybrane sylwetki myśliwych i leśników, których służba i poświęcenie przełożyły się na wolność i niezawisłość naszej ojczyzny. W konferencji uczestniczyli także członkowie senackich Komisji Środowiska oraz Rolnictwa, którzy spotkali się na posiedzeniu wyjazdowym.

Konferencji towarzyszyły otwarcie wystawy poświęconej patriotycznej działalności leśników i myśliwych a także przejazd na Porytowe Wzgórze – miejsce bitwy oddziałów partyzanckich z 1944 r., gdzie zostały złożone kwiaty i znicze.

Organizatorami byli m.in. Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe w Tarnobrzegu i Lublinie, Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u