„PODKARPACIE DLA BIZNESU” – KONFERENCJA W RZESZOWIE

Autor: Podkarpacki UW 2019-02-02 09:45:04
Wojewoda Ewa Leniart wzięła udział w konferencji „Podkarpacie dla biznesu”. Piąta edycja wydarzenia odbyła się 31 stycznia br. pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”.

Podczas konferencji rozmawiano m. in. o zmianach w przepisach prawa pracy i bhp, elektronicznych zwolnienia lekarskie, najnowszych i planowanych zmianach przepisów dotyczących działań leżących w kompetencjach Prezesa UOKiK, projekcie nowego prawa zamówień publicznych, a także o prawie pracy w oświacie 2018/2019.

– Konferencja „Podkarpacie dla biznesu” na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń biznesowych, stanowiąc cenne i praktyczne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców, pracodawców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarcze. Cennym jest, że inicjatywa ta przyciąga przedstawicieli biznesu i nauki, pracodawców i pracowników, decydentów mających wpływ na życie gospodarcze i społeczne w regionie oraz praktyków i ekspertów – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie i Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u