Spotkanie z samorządowcami w Kolembrodach

Autor: Lubelski UW 2019-02-02 09:49:22
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z przedstawicielami samorządów powiatu radzyńskiego, które odbyło się w Kolembrodach. Spotkanie poprzedziła msz św. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w intencji samorządowców.
Podczas zebrania rozmawiano m.in. na temat poprawy infrastruktury drogowej oraz wzajemnej współpracy. W trakcie dyskusji omówiono wybrane mechanizmy sprawowanego nadzoru prawnego wojewody nad działalnością samorządów. Poruszono także temat rządowego wsparcia zadań z zakresu programów dotyczących przebudowy dróg lokalnych. Przedstawiciele samorządów zgłaszali swoje uwagi odnośnie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u