Uroczystości pogrzebowe Stefanii i Władysława Zarzyckich

Autor: Lubelski UW 2019-02-04 09:14:16
Mszą św. w kościele garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny rozpoczął się państwowy pogrzeb Stefanii i Władysława Zarzyckich. Podczas pogrzebu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek reprezentował prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Polak miłujący Boga i Ojczyznę podniesie się z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem. Tylko przed Bogiem, a nie przed jakimkolwiek katem czy oprawcą, klękali też Stefania i Władysław Zarzyccy. Zapłacili za to ogromną cenę. Do tego stopnia ogromną, że nie doczekali się pochówku takiego, jakiego każdy człowiek powinien doczekać po swojej śmierci. Dzisiaj po 70-ciu latach wracamy do normalności, a jednocześnie oddajemy cześć wielkim bohaterom – mówił Przemysław Czarnek.

Stefania i Władysław Zarzyccy w okresie powojennym współpracowali z oddziałem kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. W wyniku działań operacyjnych WUBP obojga małżonków aresztowano i poddano ciężkim przesłuchaniom połączonym z torturami fizycznymi, wskutek których Stefania Zarzycka, będąca w czasie uwięzienia w ciąży, zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Władysław Zarzycki po zwolnieniu z więzienia umarł na zawał po powrocie z jednej z rozpraw sądowych. Szczątki jego małżonki zostały odnalezione w 2017 roku podczas prac ekshumacyjnych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie, gdzie dziś miały miejsce uroczystości pogrzebowe, którym towarzyszyła asysta wojskowa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u