Odznaczenia dla zasłużonych w Katowicach

Autor: Śląski UW 2019-02-08 06:35:34
Ogromną satysfakcję i radość daje dzielenie się dobrem – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas uroczystości wręczenia odznaczeń.

Kilkanaście osób z województwa śląskiego zasłużonych na rzecz ochrony zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ochrony przeciwpożarowej, kultury i pracy zawodowej oraz w różnych dziedzinach życia społecznego zostało wyróżnionych dzisiaj w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odznaczenia państwowe wręczył wyróżnionym, w imieniu Prezydenta RP, wojewoda Jarosław Wieczorek. W uroczystości wzięli udział wicewojewoda Robert Magdziarz, parlamentarzyści i rodziny uhonorowanych.

– Niejednokrotnie musieli państwo poświęcić swój czas, rezygnując z wielu udogodnień, aby móc służyć drugiemu człowiekowi, aby móc wspierać polską gospodarkę. Wiele osób tutaj siedzących, oddało część swojego życia na to, żeby służyć obywatelom, żeby rozwiązywać wiele ważnych problemów lokalnych – podkreślił wojewoda Wieczorek podczas składania odznaczonym gratulacji i podziękowań. – Proszę państwa, żeby państwo nie ustawali i nadal znajdowali w sobie siłę, energię i odwagę do tego, żeby dalej pracować na rzecz ludzi – dodał wojewoda Wieczorek.

Wśród przyznanych dzisiaj odznaczeń znalazły się: Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Medal za Ofiarność i Odwagę oraz odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczystość, która rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego, uświetnił występ orkiestry górniczej Polskiej Grupy Górniczej SA pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.

***

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

Medalem za Ofiarność i Odwagę nadawany przez Prezydenta RP stanowi nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u