Fałszywe zeznania mecenasa Roberta Nowaczyka?

Autor: mat prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości 2019-02-10 11:12:32
Przewodniczący Komisji do Spraw Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich Patryk Jaki złożył do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Roberta Nowaczyka przestępstwa składania fałszywych zeznań, to jest przestępstwa z art. 233 § 1 kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W dniu 31 stycznia 2019 r., w gmachu Prokuratury Krajowej Pan Robert Nowaczyk składał zeznania w charakterze świadka przed Komisją w postępowaniu ogólnym. Przed rozpoczęciem przesłuchania został pouczony o treści art. 233 § 1 kk.

Analizując treść zeznań złożonych przez Roberta Nowaczyka przed Komisją w dniu 31 stycznia 2019 r. stwierdzić należy, iż zeznania te są rażąco sprzeczne z treścią wyjaśnień złożonych przez Roberta Nowaczyka w trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu.

Dodatkowo podczas tego przesłuchania Robert Nowaczyk, powołując się tylko i wyłącznie na informacje uzyskane od Jakuba R., wskazywał na rzekomą współpracę służb specjalnych, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z Jakubem R., które to miało „roztaczać parasol ochronny nad nim”. Zapytany przez Przewodniczącego Komisji Patryka Jakiego o przedstawienie dowodu, potwierdził, iż go nie ma. W związku w powyższym Przewodniczący Komisji Patryk Jaki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia z art. 233 § 1 kodeksu karnego tj. przestępstwa składania fałszywych zeznań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u