OFICER ŁĄCZNIKOWY POLSKIEJ POLICJI W KRÓLESTWIE HISZPANII

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-02-10 11:42:48
Przy Ambasadzie RP w Madrycie utworzone zostało stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. Z dniem 2 lutego 2019 r objęła je nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Nadkomisarz Karolina Gawlicka-Bąk z Policją związana jest od 2002 roku. Najpierw pracowała jako pracownik cywilny, a do służby wstąpiła w roku 2005. Po objęciu funkcji oficera kontaktowego ds. międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych garnizonu podkarpackiego związana była z implementacją, rozwojem i wykorzystaniem policyjnych kanałów międzynarodowej współpracy Policji na poziomie lokalnym. Brała udział w szeregu szkoleń międzynarodowych organizowanych w kraju, jak również poza granicami RP, a ponadto uczestniczyła w programie NEXUS, w ramach którego oddelegowana do Londynu współpracowała z funkcjonariuszami brytyjskich służb porządku publicznego. Jest absolwentką krakowskich uczelni:Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości oraz Akademii Ekonomicznej, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Od 2 lutego br., jako oficer łącznikowy polskiej Policji w Królestwie Hiszpanii, nadkom. Gawlicka-Bąk jest odpowiedzialna za operacyjny i pozaoperacyjny aspekt współpracy polskiej Policji z policyjnymi służbami hiszpańskimi. Jako dodatkowy kanał policyjnej współpracy i wymiany informacji (obok kanału SIRENE, Europolu oraz INTERPOL-u) wspiera rozwój współpracy i realizację spraw pozostających w zainteresowaniu służb obu państw.

Utworzenie stanowiska oficera łącznikowego Policji przy Ambasadzie RP w Madrycie jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiej sieci oficerów łącznikowych w ramach przyjętej strategii. Do chwili obecnej polska Policja posiada swoich przedstawicieli na terenie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Turcji, Węgier oraz Włoch. Najbliższe plany rozwoju strategii zakładają utworzenie stanowiska w USA.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u