Stadion Miejski: Wykonawca inwestycji wybrany

Autor: UM Szczecin 2019-02-10 12:05:41
Komisja przetargowa zdecydowała, że zadanie „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej” zrealizuje konsorcjum DORACO PBG.

Oferta złożona przez wykonawcę była jedyną w decydującym postępowaniu przetargowym. Stwierdzono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia wszystkie warunki udziału w procedurze.

Inwestycja będzie obejmować budowę i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, tj. budynku wraz z kompleksem sześciu boisk (w tym trzech z nawierzchnią hybrydową i jednego zabudowanego tzw. „balonem”), budowę czterech trybun Stadionu Miejskiego oraz infrastruktury wokół, tj. parkingów, dróg dojazdowych i chodników.

Obecnie trwa kompletowanie niezbędnej dokumentacji przez konsorcjum. Po dopełnieniu ostatnich formalności będzie mogło dojść do podpisania umowy z wykonawcą.

Konsorcjum DORACO PBG zaoferowało, że wybuduje stadion wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży za 364,4 mln zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u