Urzędy pracy świętowały setne urodziny

Autor: UM Gdańsk 2019-02-10 12:16:58
W celu ułatwienia wyszukiwania pracy (…) tworzą się państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami - dokładnie tymi słowami sprzed stu lat Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski powołał do życia publiczne służby zatrudnienia w Polsce.
Od tego czasu urzędy pracy przeszły długą i niełatwą drogę, stając się miejscami otwartymi i nowoczesnymi, które biorą aktywny udział m.in. w kształtowaniu współczesnego rynku pracy, a także promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego. 24 stycznia, z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy, w Europejskim Centrum Solidarności odbywała się ogólnokrajowa konferencja.

Narodziny. Zaczęło się w 1919 r. Początek 1919 r. nie należał do łatwych dla odrodzonej Rzeczypospolitej. Po ponad 100 latach zaborów młode państwo musiało zmierzyć się z licznymi problemami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Wśród spraw wymagających szczególnej uwagi znalazły się nie tylko kwestie związane z ustabilizowaniem granic czy budową państwowych struktur. Równie istotne okazała się budowa publicznych instytucji, które pomogłyby Polakom w skutecznym poszukiwaniu pracy. W efekcie już 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten umożliwił tworzenie, we wszystkich miastach powiatowych, urzędów pracy, których zadaniem było wspieranie i opieka nad bezrobotnymi poszukującymi zatrudnienia. Uchwalenie dekretu jest dziś uważane za narodziny i początek historii urzędów pracy w Polsce.

Gdańskie obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Okrągła, setna, rocznica ustanowienia publicznych służb zatrudnienia jest dobrą okazja do rozpoczęcia dyskusji zarówno o historii urzędów pracy, doświadczeniach wynikających z ich funkcjonowania oraz o planach i pomysłach na przyszłość. Będzie się ona toczyć w wielu miejscach w Polsce, jednak w Gdańsku debata ta ma wyjątkowy charakter.

24 stycznia, z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy, w Europejskim Centrum Solidarności odbywała się ogólnokrajowa konferencja. Udział w niej brały osoby, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odpowiadały za kształtowanie służb zatrudnienia. Swoimi doświadczeniami dzielą się m.in. byli prezesi Krajowego Urzędu Pracy, Sekretarze i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także byli i obecni dyrektorzy powiatowych oraz wojewódzkich urzędów prac. Na okolicznościowej konferencji nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych, reprezentantów pracodawców, a także ekspertów rynku pracy. Wspólnie omawiają zagadnienia związane z ewolucją, rozwojem oraz oczekiwaniami społecznymi względem instytucji publicznych statutowo zajmujących się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Licznym panelom dyskusyjnym towarzyszą projekcje filmowe poświęcone działalności urzędów pracy, multimedialne prezentacje, a także okolicznościowa wystawa, na której zaprezentowane są unikatowe przedmioty oraz zdjęcia związane z historią służb zatrudnienia.

Ważną częścią uroczystości było także wręczenie wyróżnień dla najlepszych pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy. Medal Prezydenta RP otrzymali pracownicy legitymujący się wyjątkowo długim stażem pracy w służbach zatrudnienia, z kolei osoby osiągające najlepsze wyniki w pracy zawodowej zostały wyróżnione Medalami Prezydenta Miasta Gdańska oraz indywidualnymi wyróżnieniami dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u