SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DLA KOLBUSZOWSKIEGO SZPITALA

Autor: Podkarpacki UW 2019-02-13 09:46:41
W Kolbuszowej odbyła się uroczystość otwarcia bloku operacyjnego, połączona z przekazaniem sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, zakupionego w ramach dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

W wydarzeniu wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, poseł na Sejm RR Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Robert Bugaj, starosta kolbuszowski Józef Kardyś i dyrektor SP ZOZ w Kolbuszowej Zbigniew Strzelczyk.

W 2018 r. samorząd powiatu kolbuszowskiego otrzymał 600 tys. zł z budżetu państwa na zakup wyposażenia medycznego do kolbuszowskiego Szpitala Powiatowego. Z własnego budżetu na te zadania samorząd dołożył 151 800 zł. W rezultacie kolbuszowska lecznica wzbogaciła się o nowy sprzęt warty 751 800 zł.

W ramach zadania pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy SP ZOZ w Kolbuszowej poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wymianę zużytych wyrobów medycznych” zakupione zostało wyposażenie do bloku operacyjnego – w sumie zakupiono sprzęt medyczny za 451 800 zł. Z kolei 300 tys. zł trafiło na zakup sprzętu do oddziału rehabilitacji leczniczej (na podstawie materiałów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej).

Z kolei w 2017 roku powiat kolbuszowski uzyskał dofinansowanie z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kolbuszowej na realizację zadania: „Zabezpieczenie i podniesienie standardów usług zdrowotnych poprzez zakup niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego – SP ZOZ w Kolbuszowej wyrobów medycznych i innych urządzeń” w wysokości 384 000 zł. W ramach zadania zakupiono: sterylizator parowy wraz ze stacją uzdatniania wody dedykowanej do 2 szt. sterylizatorów, agregat prądotwórczy z autostartem (2 szt.) i aparat USG. Łączna wartość zadania wyniosła 480 000 zł. Ponadto został dofinansowany zakupu karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem (w kwocie 360 000 zł).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u