Wizytacja Zakładów Karnych w Hrubieszowie oraz w Zamościu

Autor: Lubelski UW 2019-02-14 10:12:27
W Zakładach Karnych w Hrubieszowie oraz w Zamościu wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk złożył kwiaty pod miejscami pamięci. Było to związane ze Świętem Straży Więziennej, które miało miejsce w poprzednim tygodniu. Podczas składania kwiatów wicewojewodzie asystował dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski oraz dyrektorzy Zakładów Karnych w Zamościu ppłk Dariusz Bernat oraz w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz.

- Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z ludźmi, którzy swoją pracą, swoim życiem służą naszemu krajowi. Obserwując państwa działania, widzę jak dużo się zmienia dzięki państwa pracy. Jako przedstawiciel rządu bardzo serdecznie dziękuje państwu i państwa rodzinom za pracę oraz poświęcenie. To duma, że możemy z takimi ludźmi pracować – powiedział wicewojewoda zwracając się do funkcjonariuszy.

- Dbacie państwo o bezpieczeństwo nie tylko obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, ale również o bezpieczeństwo osób tu przebywających, którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla zewnętrznego świata, ale również dla siebie samych oraz dla państwa. Jedną z pierwszych decyzji ówczesnego naczelnika Józefa Piłsudskiego po odzyskaniu niepodległości przez Polskę było powołanie właśnie Służby Więziennej. Już wtedy wiedziano, że dobrze funkcjonujące państwo musi mieć elementy zaczepne, ale również elementy ochronne – dodał Gmitruczuk.

Wicewojewoda złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji 100-lecia utworzenia niegdyś Straży, a dziś Służby Więziennej. – Chciałbym, aby państwa praca przynosiła satysfakcję, spełnienie oraz żeby była dla państwa bezpieczna. Bardzo serdecznie dziękuje za tą służbę na rzecz naszej Ojczyzny – podkreślił Gmitruczuk.

Wizyty w zakładach karnych zakończyła wizytacja jednostek penitencjarnych, przedstawienie metod resocjalizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa więźniom.

***

Obecnie hrubieszowskie więzienie jest zakładem karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałami typu półotwartego dla odbywających kare po raz pierwszy i młodocianych. W tutejszej jednostce, w odpowiednio przystosowanej celi, mogą również odbywać karę skazani niepełnosprawni fizycznie.

Ewidencyjnie Zakład Karny w Hrubieszowie ma 630 miejsc. Do prowadzenia pracy wychowawczej służy w jednostce osiem świetlic oddziałowych, biblioteka, radiowęzeł oraz kompleks boisk. Z kaplicy więziennej korzystają wyznawcy katolicyzmu i prawosławia. Niegdyś więźniowie z Hrubieszowa budowali Magistralę Hutniczo – Siarkową (Huta Katowice – Krzywy Róg), szkołę podstawową w pobliskim Strzyżowie oraz Cukrownię w Werbkowicach. Dziś jednostka wspiera liczne podmioty (placówki oświatowe, szpital, starostwo powiatowe), kierując do nich osadzonych, którzy wykonują prace remontowe i porządkowe. Liczna grupa skazanych zatrudniona jest także u kontrahentów pozawięziennych. Prężnie już od wielu lat działa grupa „AA” Granica.

Zakład Karny w Zamościu jest jednostką, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. Zakład dysponuje oddziałem dla tymczasowo aresztowanych oraz dwoma oddziałami terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej znajdują się dwie kaplice, rzymskokatolicka i prawosławna. W grudniu 2005 roku, oddano do użytku odział zewnętrzny o pojemności 211 miejsc zakwaterowania, który po zakończeniu rozbudowany we wrześniu 2010 roku, powiększył się o kolejnych 150 miejsc dla osadzonych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u