Pamięci żołnierzy AK w Katowicach

Autor: Śląski UW 2019-02-20 09:10:56
W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 roku znoszę dla użytku zewnętrznego ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej – tak brzmiał rozkaz wydany 14 lutego 1942 roku przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, powołujący Armię Krajową.

14 lutego, z okazji 77. rocznicy tego wydarzenia, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Śląskiego Okręgu Armii Krajowej, zamordowanych w katowickim więzieniu, w czasie II wojny światowej i w okresie stalinowskim.

Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej – to fragment przysięgi żołnierzy Armii Krajowej, który 2 sierpnia 2017 roku stał się nowym motto Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową nie niosło za sobą żadnych zmian organizacyjnych. Służyło podniesieniu rangi związku zbrojnego do krajowych sił zbrojnych, armii, w skład której weszli wszyscy żołnierze pozostający w czynnej służbie wojskowej. Zdaniem historyków była to najlepiej zorganizowana konspiracyjna formacja wojskowa działająca w Europie podczas drugiej wojny światowej. W szczytowym czasie działania AK liczyła ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Organizacja oprócz walki zbrojnej prowadziła też akcje ulotkowe, propagandowe oraz akcje wywiadowcze.Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej – to fragment przysięgi żołnierzy Armii Krajowej, który 2 sierpnia 2017 roku stał się nowym motto Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u