Granty NCN na projekty naukowców z PG

Autor: mat prasowe PG 2019-02-27 08:06:53
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pozyskali ponad 5,8 mln zł na realizację projektów badawczych w ramach konkursów SONATA BIS 8 i HARMONIA 10 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W ramach konkursu SONATA BIS do finansowania zakwalifikowane zostały następujące projekty z Politechniki Gdańskiej: „Badania nowych rodzajów mediów ekstrakcyjnych i sorpcyjnych” – kierownik projektu dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG z Wydziału Chemicznego (kwota dofinansowania: 1 448 360,00 zł); „Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury” – dr inż. Sebastian Molin z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1 977 000,00 zł) oraz „Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej” – dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek (1 616 000,00 zł).

W konkursie HARMONIA do finansowania zakwalifikowano projekt „Nowe materiały wykazujące elektronowe i magnetyczne korelacje”– kierownik projektu dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (826 000,00 zł).

SONATA BIS 8 to konkurs skierowany do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie 5-12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Projekty mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, lub wykorzystaniu przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u