Prezydent RP w województwie śląskim

Autor: Śląski UW 2019-02-27 21:27:38
Prezydent RP Andrzej Duda złożył dziś wizytę w województwie śląskim. Najpierw odwiedził Jednostkę Wojskową Komandosów w Lublińcu, a następnie w Herbach i Kłobucku spotkał się z mieszkańcami.

W Lublińcu

Podczas spotkania w Lublińcu prezydent RP wręczył odznaczenia zasłużonym żołnierzom.

Wchodząca w skład Wojsk Specjalnych JWK została sformowana w październiku 2011 r., po przekształceniu 1. Pułku Specjalnego Komandosów. Lubliniecka jednostka podlega Dowództwu Wojsk Specjalnych, podobnie jak Grom, Formoza, Nil i Agat. Komandosi z Lublińca byli wysyłani na misje m.in. do Iraku, Afganistanu, Macedonii, Pakistanu i Kongo.

Wizytę w JWK prezydent RP rozpoczął od złożenia wieńca przed pomnikiem poświęconym żołnierzom JWK, którzy zginęli na służbie. Następnie spotkał się z kadrą dowódczą jednostki, uczestniczył w prezentacji uzbrojenia i wyposażenia, a także obserwował szkolenie strzeleckie.

Jednostka Wojskowa Komandosów jest przeznaczona do prowadzenia operacji specjalnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zadania komandosów to m.in. rozpoznanie specjalne, precyzyjne operacje takie jak rajdy, zasadzki, oraz ataki bezpośrednie, precyzyjne naprowadzanie uderzeń lotniczych, odzyskiwanie personelu i uwalnianie zakładników, operacje precyzyjnego niszczenia, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Jednostka jest przeznaczona do działań na lądzie i wodach śródlądowych.

to najstarsza w Polsce jednostka „specjalsów”. Jej rodowód sięga 1957 r., kiedy w Krakowie powstała kompania rozpoznawcza stacjonująca w koszarach 16. Batalionu Szturmowo-Rozpoznawczego. W 1986 r. jednostka została przeniesiona do Lublińca. Nawiązuje do tradycji 1. Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, Batalionów Armii Krajowej „Parasol”, „Zośka” i „Miotła” oraz Samodzielnej Kompanii „Commando”.

Po wizycie w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu prezydent RP udał się na spotkanie z mieszkańcami w Herbach i Kłobucku. Prezydentowi towarzyszyli minister Błażej Spychalski oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

W Herbach

- Bardzo zależy mi na tym, żeby Polska rozwijała się w każdym swoim zakątku w jak najbardziej wyrównany sposób, a warunki życia w poszczególnych częściach kraju były w miarę możliwości jednakowe – mówił w Herbach prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu lublinieckiego.

- Każde miejsce w Polsce jest ważne. W trakcie swojej prezydentury to właśnie, przede wszystkim, chcę pokazać. To właśnie dlatego głównym moim celem są mniejszej wielkości miasta i gminy, to właśnie tutaj, na miejscu, chcę się z Państwem spotkać, porozmawiać, wysłuchać, bo to jest kwestia najistotniejsza – podkreślił. Jak zaznaczył, bardzo zależy mu na tym, co nazywane jest zrównoważonym rozwojem, ale co, tak naprawdę, jest rozwojem po prostu równym.

- Polska powinna rozwijać się w każdym swoim zakątku w jak najbardziej wyrównany sposób, żeby niwelować różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju, żeby starać się niwelować różnice pomiędzy regionami, powiatami, gminami, tak, żeby wszędzie warunki życia były w miarę możliwości jednakowe - akcentował.

- Rozwój Polski trwa. Dziękuję, że bierzecie Państwo w nim udział także poprzez budowanie swojej miejscowości, rozwijanie Herbów – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że najważniejsza jest dbałość o polską rodzinę, o bieżące warunki bytowe ludzi oraz likwidacja obaw egzystencjalnych. Zaznaczył, że program 500 plus, który został wprowadzony, teraz będzie rozwijany. Ocenił, że ludzie naprawdę potrzebowali tych pieniędzy – one są wydawane i trafiają ponownie do gospodarki. – Cieszę się, że możemy to realizować. To są powody do wielkiej dumy, a przede wszystkim ogromnej satysfakcji z tego, że zwykła polska rodzina odczuwa wreszcie pożytki z tego, że jest władza, która stara się realizować swoje zobowiązania – powiedział.

Jak dodał, chce, aby były realizowane kolejne elementy wzmacniające polską rodzinę. - Mam nadzieję, że zostanie wprowadzone w sposób sprawny, zgodnie z podjętym zobowiązaniem, także dodatkowe świadczenie dla ludzi, którzy są na emeryturze, wielu z nich jest dzisiaj w trudnej sytuacji, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo niskie świadczenia, im także trzeba pomóc - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zwracał też uwagę na potrzebę wyższych wynagrodzeń za pracę. Podkreślił, że w wielu częściach kraju bezrobocie praktycznie zniknęło, ale potrzeba wyższych wynagrodzeń za pracę, żeby mediana nie była na poziomie 500 euro miesięcznie, ale na poziomie 1000 euro przeciętnie w kraju, w przeciętnej rodzinie. Wspomniał w tym kontekście także o młodych ludziach, żeby nie wyjeżdżali za granicę tylko dlatego, że tam się żyje wygodniej. – Wierzę głęboko, że proces podnoszenia wynagrodzeń będzie trwał – mówił, dodając, że chciałby, aby młodzi zostawali w Polsce.

Prezydent mówił też, że Polska jest dzisiaj dużo bezpieczniejsza niż była wcześniej, m.in. za sprawą obecności nad Wisłą żołnierzy amerykańskich. - Wierzę w to, że będzie ich więcej, że będą oni nam nieśli bezpieczeństwo - dodał.

Andrzej Duda akcentował, że potrzebna jest mądra polityka. - Uważam, że mamy święte nie tylko prawo, ale my jako rządzący obowiązek, jak najsilniej i jak najmocniej akcentować polskie interesy i nasze prawo do tego, by zajmować adekwatne miejsce do naszej liczebności jako narodu i wielkości jako państwo i znaczenia jako miejsca w Europie - podkreślił.

W Kłobucku

- Dla mnie najważniejsza jest rodzina – podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Kłobucka. Zaznaczył, że państwo pomaga rodzicom, aby dzieci wychowywało się im wygodniej i łatwiej. Wyraził zadowolenie, że teraz będzie można rozszerzać program 500 plus.

- W Polsce jest wiele zadań do wykonania. Jesteśmy w drodze do kraju, który będzie krajem zamożnym, rzeczywiście silnym, który – jestem przekonany – będzie jednym z najbardziej liczących się państw w UE. Jestem przekonany, że taką Polskę potrafimy zbudować – mówił prezydent. Dodał, że Polacy są społeczeństwem inteligentnym, zaradnym, sprytnym, które poradziło sobie i przeżyło niejedne trudności.

- W najgorszych momentach zawsze umieliśmy się podnieść. Przetrwaliśmy zabory, nie daliśmy się wynarodowić, nie daliśmy sobie zabrać naszej wiary, ani obcym, ani komunistom, nikomu. Nie daliśmy sobie zabrać swojej kultury, nie daliśmy sobie zabrać potrzeby wolności i przekonania, że do tej wolności powinniśmy dążyć – akcentował.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że skoro dziś dążymy do zamożności, to również ją osiągniemy pracując. Tylko - jak dodał - żeby Polska była mądrze rządzona.

- Dla mnie najważniejsza jest rodzina – podkreślał Andrzej Duda, dodając, że marzy, aby kiedy będzie kończył służbę prezydencką mógł usłyszeć od przeciętnej polskiej rodziny: tak żyje nam się lepiej, nasze warunki życia poprawiły się.

- Jeżeli tak będzie, będę mógł śmiało powiedzieć, że ta cząstka, którą ja starałem się włożyć w Polskę i dać z siebie - swojego wysiłku, swojej pracy, swojej myśli, że ona w jakimś sensie zaprocentowała i że ona właśnie przynosi plon, na tym zależy mi najbardziej – powiedział.

Prezydent podkreślał, że program 500 plus stanowi realne wsparcie dla polskiej rodziny mającej dzieci. – Stanowi swoistą promocję macierzyństwa i rodzicielstwa, żeby mieć dzieci, że państwo nie zostawia rodziców samymi – zaznaczył. - Państwo pomaga rodzicom, aby dzieci wychowywało się im wygodniej i łatwiej – mówił Andrzej Duda. Wyraził zadowolenie, że teraz będzie można rozszerzać program 500 plus. – To jest dla mnie właśnie odpowiedzialna polityka – przekonywał.

Andrzej Duda wskazywał, że Polska dobrze się rozwija. – Cieszę się, że możemy realizować programy, o których wspomniałem. Wierzę w to, że polskiej rodzinie z roku na rok będzie się żyło coraz lepiej. Cieszę się, że jest praca; chciałbym, żeby była coraz lepiej wynagradzana, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że zdołamy pomóc w najbliższym czasie również ludziom, którzy już nie pracują, bo są na emeryturze, że świadczenia dla nich będą mogły wzrosnąć oraz będziemy w stanie powoli podnosić pensje także w sferze budżetowej – dla nauczycieli i innych - akcentował prezydent. Dodał, że to będzie oznaczało prawdziwe dochodzenie do takiego poziomu życia, jaki jest na Zachodzie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u