XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Autor: Podlaski UW 2019-03-01 07:28:21
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w imieniu ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wręczył czterem podlaskim pielęgniarkom honorowe odznakami za zasługi dla ochrony zdrowia. W XXX Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Łomży obecnych było blisko 30 delegatek. Reprezentowały 2400 pielęgniarek i położnych pracujących na terenie działania ich Izby (w miastach z powiatami: Łomża, Zambrów, Kolno, Grajewo i Wysokie Mazowieckie).

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypominał delegatkom w Łomży, by problemy środowiskowe nie przesłoniły głównej idei: „aby zakłady opieki zdrowotnej mogły realizować jak najlepiej swoje zadania”. Jak ocenił, „dyrektorom placówek jest coraz trudniej sprostać wymogom sytuacji rywalizacji między grupami zawodowymi: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych”.

Ministerialne odznaki za zasługi dla ochrony zdrowia z rąk wojewody podlaskiego odebrały:

• Alicja Łada – od 1997 r. pracująca w tzw. wojewódzkim ośrodku kadr medycznych, której absolwentki z kształcenia podyplomowego można liczyć w tysiące;

• Krystyna Popławska – od 1986 r. pielęgniarka naczelna szpitala powiatowego w Grajewie;

• dr Beata Kowalewska – współtwórczyni Instytutu Medycznego PWSIiP;

• Hanna Waszkiewicz – nauczycielka przedmiotów zawodowych oraz etyki zawodu.

Marek Olbryś, łomżyński członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, przekazał dr Beacie Kowalewskiej odznakę regionalną za zasługi dla województwa podlaskiego

© 2018 Super-Polska.pl stat4u