Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla dr. Tomasza Snarskiego

Autor: mat prasowe UG 2019-03-03 09:43:44
Dr. Tomasz Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UG został laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne indywidualne osiągnięcia naukowe dla młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
Nagroda została przyznana za książkę pt. "Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa", wydaną w 2018 roku. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w maju b.r. podczas Walnego Zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

© 2018 Super-Polska.pl stat4u