Słubicki szpital z dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia

Autor: Lubuski UW 2019-03-13 08:11:11
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu dla słubickiego szpitala. Dofinansowanie obejmie przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowę lądowiska dla śmigłowców.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński podpisał z Prezesem Zarządu słubickiego szpitala Łukaszem Kaczmarkiem umowę dot. dofinansowania projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. o transgranicznym oddziaływaniu". Przedsięwzięcie obejmie przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowę lądowiska dla śmigłowców. W podpisaniu uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

– Dzisiaj podpisujemy umowę ze szpitalem w Słubicach. Dodatkowe pieniądze to 8,5 mln zł na przedsięwzięcie, które obejmie przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowę lądowiska dla śmigłowców. Jest to ważne i bardzo oczekiwane wydarzenie, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu – mówił wojewoda Władysław Dajczak.

Wojewoda Lubuski dodał, że Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słubicach jest jednym z ośmiu oddziałów tego typu w regionie. Oddział jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców zachodniej części województwa lubuskiego.

– Jest to kolejna umowa na dofinansowanie inwestycji szpitalne oddziały ratunkowe. Słubicki szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,5 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 12 mln. Jest to projekt o szczególnym znaczeniu ponieważ ma charakter transgraniczny, lokalizacja szpitala jest taka, że służy nie tylko po stronie polskiej ale i niemieckiej – powiedział wiceminister Janusz Cieszyński.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśliła, że dzisiejsze podpisanie umowy i dofinansowanie SORu w Słubicach to jest zrozumienie istoty transgranicznego usytuowania szpitala słubickiego. Minister zaznaczyła, że słubicki szpital jest pierwszym, a zarazem ostatnim szpitalem po polskiej stronie, ważna jest także jego rola w transgranicznej opiece medycznej.

O projekcie

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 12 mln. Słubicki szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 8,5 mln zł na przedsięwzięcie, które obejmie przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowę lądowiska dla śmigłowców.

W przebudowanym szpitalnym oddziale ratunkowym znajdą się dwa gabinety konsultacyjne, stanowisko resuscytacyjne, cztery stanowiska obserwacyjne i jedno do wstępnej intensywnej terapii. Oprócz tego zakupiony będzie sprzęt medyczny w tym m.in. przewoźny rentgen i USG, inkubator, stół operacyjny, respirator.

Droga do dofinansowania

Starania o dofinansowanie projektu trwały od kilku lat. 17 kwietnia 2018 r. Wojewoda Lubuski wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wpisanie projektu na listę projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wizyta w gorzowskim szpitalu

Po podpisaniu umów Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński wraz z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską i Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem odwiedzili Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

Wiceprezes Zarządu Szpitala Robert Surowiec zapoznał ministra z obecną sytuacją szpitala oraz oprowadził gości, którzy zwiedzili nowoczesną pracownię cytostatyków w aptece szpitalnej, pracownię PET, radioterapię z akceleratorami i poradnie specjalistyczne. Gorzowski szpital posiada obecnie jedne z najnowocześniejszych sprzętów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u