O próbach ratowania Metronu

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2019-03-15 08:41:20
Podjęliśmy próby ratowania spółki Metron wiedząc jaki może być scenariusz po wyroku, który zapadł 12 lipca 2018 r. Nasze działania były podyktowane troską o dobro spółki związanej z regionem – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej w Toruniu.

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli także udział dyrektor Biura Finansowo-Inwestycyjnego Paweł Bukowski oraz dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Krzysztof Poskrop. Obaj byli zaangażowani od 2017 roku w próbę ratowania toruńskiej spółki.

W trakcie konferencji prasowej wojewoda podsumował działania jakie były podejmowane od 2017 roku.

Podjęliśmy próby ratowania spółki Metron wiedząc jaki może być scenariusz po wyroku, który zapadł 12 lipca 2018 r. Od marca 2017 r. były podejmowane działania, co mamy bardzo szczegółowo udokumentowane. Nasze działania nie były wymogiem czy obowiązkiem wynikającym z jakiejkolwiek ustawy. Były podyktowane troską o dobro spółki związanej z regionem, z Toruniem od dziesiątek lat – dodał przedstawiciel rządu w terenie.

Zdaniem Mikołaja Bogdanowicza w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących działań urzędników wojewody.

W związku z tymi nieprawdziwymi informacjami, manipulacjami, które były przekazywane mediom poprzez portale społecznościowe, postanowiłem dziś temat Metronu przedstawić na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. Nasze działania od marca 2017 r. do dziś mamy bardzo dobrze udokumentowane – tłumaczył Mikołaj Bogdanowicz na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie prezydium WRDS.

Przedstawiciel rządu w terenie zwracał także uwagę na działania jakie musza podejmować urzędnicy po wyroku sądu z lipca ubiegłego roku. Są one prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Wykonujemy to zadanie w sposób rzetelny. Niewykonanie tego zadania skutkowałoby odpowiedzialnością karną, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ewentualną kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz konsekwencjami z tego płynącymi. Jesteśmy w stanie poddać się każdej kontroli organów państwa, żeby udokumentować jakie działania podjęliśmy – zaznacza.

W momencie zabezpieczenia majątku, przystąpiono do jego zidentyfikowania i zinwentaryzowania. Szczegóły tych działań przybliżył dyrektor wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości KPUW Krzysztof Poskrop.

W celu identyfikacji i inwentaryzacji wyłoniono podmiot, który miał się tym zająć wspólnie z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicielami Metronu. O skali działań, które należało podjąć świadczy to, że mówimy o prawie 6 ha terenu, dwóch biurowcach, halach magazynowych, produkcyjnych, wiatach i wielu innych pomieszczeniach na tym terenie. W trakcie czynności napotykaliśmy chemikalia, o których już wiedzieliśmy w momencie przejęcia terenu. Wzywaliśmy Metron do usunięcia tych chemikaliów niebezpiecznych odpadów. Nie zostały usunięte – zaznaczył Krzysztof Poskrop.

W trakcie dzisiejszej konferencji podsumowano także działania jakie były podejmowane w sprawie Metronu. Jak wskazuje dyrektor Paweł Bukowski szansa na uratowanie Metronu była już w 2017 roku. Zabrakło jednak chęci współpracy zarządu w tym przedstawienia koniecznych dokumentów. Chodzi o dokumentację historii finansowej spółki oraz spis majątku koniecznego do kontynuacji produkcji.

W listopadzie 2017 r spotkaliśmy się z Zarządem Metronu, gdzie zadeklarowaliśmy, że taki spis na koszt i siłami urzędu zostanie wykonany. Pan Pilarski nie wyraził na to zgody deklarując, że sam wykona taki spis. Mimo ponagleń spis do dziś nie trafił do nas, ani do instytucji centralnych – mówił przedstawiciel wojewody.

W styczniu 2019 r. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przekazał zarządowi Metronu propozycję udziału Agencji Rozwoju Przemysłu w proces odtworzenia marki Metron. Zarząd Metronu do 31 marca musi przedstawić m.in. biznesplan oraz due diligence sporządzony przez podmiot o ugruntowanej pozycji rynkowej tj. PwC, EY, Deloitte lub KPMG. Według ARP zadłużenie Spółki Metron wynosi 150 mln złotych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u