Busy „Nowej piątki” ruszyły w teren

Autor: Śląski UW 2019-03-19 08:51:25
Ruszamy w Polskę, żeby informować o naszych nowych propozycjach programowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki, inaugurując rano w Warszawie akcję informacyjną „Nowej piątki”. Dziś w każdym województwie ruszyły w trasę busy, żeby informować o nowych rozwiązaniach dla Polaków. W naszym regionie akcję zainaugurował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, któremu towarzyszył wicewojewoda Robert Magdziarz.

Dwa busy do końca kwietnia mają odwiedzić wszystkie gminy województwa śląskiego. – Plan jest bardzo ambitny, chcemy dotrzeć do wszystkich gmin. […] Ale nie mniej ambitna jest sama „Nowa piątka” premiera Morawieckiego, która ma wyjść naprzeciw polskim rodzinom i tym problemom, z którymi Polacy jeszcze na co dzień się borykają – powiedział wojewoda.

Na początku marca br. premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe rozwiązania dla Polaków. Zapowiedziane wówczas projekty dotyczą m.in. „500 +” na pierwsze dziecko, „Emerytury +”, zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia oraz przywrócenia połączeń komunikacyjnych.

Założenia „Nowej piątki” to:

"Emerytura+"

To świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom, które pobierają emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Już w maju br. wypłacona zostanie „trzynastka”, czyli dodatkowe 1100 zł, bez konieczności składania wniosków w urzędzie. Środki trafią do ponad 9,72 mln Polaków, a na ten projekt rząd RP przeznaczy w 2019 roku 10,7 mld zł.

"500+"

500+ na każde dziecko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Każda rodzina już w lipcu 2019 r. otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18 r.ż., bez względu na dochody.

"Niższy PIT"

Proponowana zmiana to obniżenie PIT z 18 do 17 proc. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 proc. obywateli.

"Bez PIT dla młodych"

Osoby pracujące, do 26 r.ż., będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.

"Połączenia lokalne"

Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach.

Jak podkreślił wojewoda, w naszym województwie ze świadczenia „Emerytura+” skorzysta ponad milion osób.

Dzisiaj do Siemianowic Śląskich z akcją informacyjną wyruszył wojewoda Jarosław Wieczorek, z kolei do Myszkowa udał się wicewojewoda Robert Magdziarz. Na pytania zainteresowanych mieszkańców będą także odpowiadać eksperci z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW oraz pracownicy ZUS, a merytorycznie akcję wspierać będzie również Krajowa Administracja Skarbowa.

– Od dzisiaj ruszam w trasę. Chciałbym spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać na ten temat, wysłuchać ich opinii i być blisko społeczeństwa – podkreślił wojewoda Wieczorek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u