Nowi prezesi Sądów Apelacyjnych

Autor: mat prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości 2019-03-21 08:28:01
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) Minister Sprawiedliwości powołał do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego z dniem 21 marca 2019 roku następujących sędziów:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku: Sędzia Krzysztof Adamiak

Sąd Apelacyjny w Gdańsku: Sędzia Artur Lesiak

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu: Sędzia Jacek Saramaga

© 2018 Super-Polska.pl stat4u