ŚDS w Międzylesiu świętował jubileusz 5-lecia

Autor: Lubelski UW 2019-03-24 08:47:00
W tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu obchodził 5-lecie swojej działalności. W jubileuszowej uroczystości wzięło udział wielu gości, a wśród nich m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek, kierownik Delegatury LUW w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz, a także pracownicy i podopieczni ośrodka wraz z rodzinami, władze lokalne oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek.

Główna część jubileuszu odbyła się w świetlicy wiejskiej, gdzie dotychczasową działalność podsumowała dyrektor Monika Czubla. – Jubileum, czyli coś wyjątkowego, coś, co zapada w pamięć. A zapada w pamięć, bo oto uczestniczymy w czymś wyjątkowym, ponieważ to działanie podjęcie w 2011/12 roku pokazuje jak pięknie można pracować dla ojczyzny mimo podziałów, mino różnych rządów. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie tego domu, ponieważ dom to rozwinięcie hasła: deo optimo maximo – Bogu najlepszemu największemu. To piękne hasło oznacza miejsce, gdzie się wszyscy rozumiemy, pomagamy sobie; gdzie wspólnie znosimy wszelkie przeciwności – powiedział wicewojewoda.

Odwołując się do występów artystycznych podopiecznych świętującej jednostki, Gmitruczuk dodał: Pan Bóg stworzył nas różnymi. Piękna pantomima, która ukazuje, że nie można odrzucać osób odmiennych i innych od nas, że nie możemy różnicować pod względem urody czy poziomu inteligencji, ponieważ wszyscy jesteśmy jedną, wielką wspólnotą narodową, samorządową, a tutaj wspólnotą gminną, która tworzy tak wspaniały środowiskowy dom.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu jako przedstawiciel administracji rządowej wraz z dyrektorem Albinem Mazurkiem i panią kierownik, którzy tak dużo serca okazują wszystkim środowiskowym domom samopomocy. Często jeździmy po różnych miejscach, aby spotkać się z ludźmi, ponieważ wszyscy potrzebują kontaktu, zwykłej rozmowy i spotkania, czy to tak uroczystego jak to dzisiejsze, czy zwykłego międzyludzkiego – podkreślił wicewojewoda.

Następnie wicewojewoda Gmitruczuk wraz z dyrektorem Mazurkiem wręczyli kierownik ŚDS w Międzylesiu Monice Czubli okolicznościowy dyplom. – Mam ogromny zaszczyt przekazując w imieniu wojewody lubelskiego dyplom uznania, bo to wszystko, co państwo robicie świadczy o mierze naszego człowieczeństwa. Świadczy o tym, jak ważna jest relacja międzyludzka i świadczy przede wszystkim o pięknym polskim powiedzeniu, że rodzina jest najważniejsza – powiedział wicewojewoda.

Jak na jubileusz przystało podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, prezentów oraz tortu. W ramach obchodów 5-lecia działalności ośrodka uczestnicy ŚDS w Międzylesiu wystawili przedstawienie pantomimiczne oraz zatańczyli poloneza. Największe zainteresowanie wzbudził pokaz mody „Tani Armiani”, podczas którego podopieczni ośrodka zaprezentowali kreacje wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Na zakończenie zgromadzeni goście obejrzeli krótkometrażowy film o funkcjonowaniu jednostki.

**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu powołany został 1 grudnia 2013 r. Jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy Tuczna, utworzoną w celu realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Dysponuje 30 miejscami przeznaczonymi dla osób: przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom zlokalizowany został w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu. Lokalizacja zapewnia właściwy metraż, ale także odpowiednie otoczenie i łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem działalności Domu jest stworzenie osobom, które z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego oraz innych przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych mają trudności w codziennym funkcjonowaniu, systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dom zapewnia wsparcie w formie terapii zajęciowej prowadzonej w pracowni kulinarnej, ceramicznej i artystycznej.

W Domu prowadzone są warsztaty muzyczno-teatralne oraz multimedialne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponadto prowadzone są zajęcia w pracowni terapii ruchem, które mają na celu usprawnianie uczestników Domu przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu zapewniana jest również pomoc psychologiczna w formie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki w ŚDS należy czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu w Ośrodku oraz w trakcie wycieczek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u