Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy z wizytą w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2019-03-28 09:04:33
22 marca w Lublinie przebywali z oficjalną wizytą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė. Towarzyszył im szef MON Mariusz Błaszczak, a także minister Krzysztof Szczerski i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Wizyta rozpoczęła się złożeniem przez prezydentów wieńców pod pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim. Był to szczególny akcent upamiętniający jeden z elementów wspólnej historii Polski i Litwy.

Następnie prezydenci zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim i Klasztor oo. Dominikanów przy Bazylice pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przywódcom państw towarzyszył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Rok 2019 jest szczególnie ważny dla relacji polsko-litewskich. To 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej oraz 15. rocznica wstąpienia Litwy do NATO, a w przypadku Polski 20.

Unia polsko-litewska została zawarta 1 lipca 1569 r. Porozumienie zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta Augusta w dniu 4 lipca 1569 r. Wejście w życie oznaczało, że dotąd połączone unią personalną Polska i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii realnej. Odrębne były jedynie urzędy centralne, skarb oraz wojsko. Natomiast monarcha, sejm i polityka zagraniczna była wspólna. Zgodnie z postanowieniami traktatu do Korony przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Odtąd oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ostateczne połączenie obu państw w jedno nastąpiło na mocy Konstytucji 3 Maja.

Dziś doszło też do pierwszej w historii wspólnej wizyty prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. W siedzibie litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego przy ul. Radziszewskiego odbyły się rozmowy Andrzeja Dudy, Dalii Grybauskaitė i Petra Poroszenki.

Przywódcy spotkali się z żołnierzami, odwiedzili Centrum Dowodzenia oraz zapoznali się z przebiegiem treningu Brave Band’19, którego celem było doskonalenie współdziałania oficerów z trzech państw.

- Spotykamy się po to, żeby odwiedzić naszych żołnierzy współpracujących ze sobą razem w pełnej sprawności od stycznia 2017 roku. Odkąd została certyfikowana do pełnej sprawności operacyjnej litewsko-polsko-ukraińska brygada wspólnie nasze wojska razem się doskonalą, ćwiczą, zapoznają z procedurami, spotykają na ćwiczeniach z naszymi sojusznikami. Miało to już miejsce wielokrotnie. Ten rok także będzie dla litewsko-polsko-ukraińskiej brygady rokiem bardzo aktywnym. Będą ćwiczenia z żołnierzami z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Mołdawii. Ta współpraca jest wielostronna (…). Jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda i kiedy razem stajemy w jednym szeregu - mówił prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podziękował Polsce i Litwie. Kiedy zaatakowane zostały przez siły rosyjskie dwa kutry artyleryjskie i holownik należące do ukraińskiej marynarki Rada Bezpieczeństwa ONZ skrytykowała te działania. Incydent na Morzu Azowskim został potępiony przez większość członków Rady Bezpieczeństwa. Rada odrzuciła wniosek Rosji o poświęcenie debaty pogwałceniu jej granic, czego miała się dopuścić Ukraina.

- Po akcie agresji na Ukrainę na Morzu Azowskim, kiedy zostali ranni marynarze ukraińscy, kiedy strzelano bez uprzedzenia, kiedy istniało zagrożenie okupacji Cieśniny Kerczeńskiej, odczuliśmy bardzo zdecydowaną reakcję wszystkich naszych partnerów, przede wszystkim Litwy i Polski – powiedział Petro Poroszenko.

- Wiemy, co to znaczy być napadniętym (...) i co znaczy, jeśli ktoś ma zakusy na czyjeś terytorium, dlatego też jednocześnie kontynuujemy wsparcie wojskowe, humanitarne i finansowe dla Ukrainy, bo bezpieczeństwo Ukrainy dla całego regionu, dla wszystkich krajów bałtyckich jest kamieniem węgielnym – podkreśliła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite.

Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė przebywa w Polsce z oficjalną wizytą od wczoraj. W Warszawie odbyły się rozmowy polsko-litewskich delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów oraz podpisanie dwustronnych porozumień. Prezydenci przyjęli deklarację dotyczącą bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. W ich obecności ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i Raimundas Karbolis podpisali dokumenty o zacieśnieniu współpracy w zakresie obronności: porozumienie techniczne dotyczące ustanowienia bezpiecznego połączenia umożliwiającego wymianę informacji radiolokacyjnej między siłami zbrojnymi obu państw, a także list intencyjny dotyczący afiliacji w czasie pokoju Zmechanizowanej Brygady Piechoty „Żelazny Wilk” Sił Zbrojnych Republiki Litewskiej i 15. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u