Nielegalne odpady wróciły do Wielkiej Brytanii

Autor: Zachodniopomorski UW 2019-04-04 08:43:16
Blisko 2 tys. ton śmieci nielegalnie przywiezionych do Polski w 2017 r. trafiło z powrotem do Wielkiej Brytanii. Przeszło 90 transportów zmieszanych odpadów budowlanych oraz odpadów tworzyw sztucznych wywieziono z działki przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie, po interwencji policjantów, inspektorów ochrony środowiska z WIOŚ oraz pracowników stargardzkiego magistratu.

Nielegalne odpady były składowane w hali magazynowej, poza nią oraz na naczepach trzech pojazdów ciężarowych. Sprawa trafiła do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który prowadzi postępowania dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów. GIOŚ nawiązał współpracę z brytyjskim urzędem Environment Agency, którego przedstawiciele przyjechali do Stargardu na oględziny. Po wizycie strona angielska uznała, że odpady zgromadzone przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie pochodzą z Wielkiej Brytanii.

Wywożenie odpadów do Wielkiej Brytanii na koszt Environment Agency rozpoczęło się 7 stycznia 2019 r. Prowadzone było pod nadzorem pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Stargardzie, w obecności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Postępowanie w sprawie nielegalnego składowania odpadów prowadzi Prokuratura Rejonowa w Stargardzie.

Problem nielegalnego składowania odpadów był tematem spotkania wojewody Tomasza Hinca oraz szefów służb ze starostami w czerwcu ubiegłego roku. Wojewoda zwrócił się do samorządowców o rzetelne podejście do wydawania zezwoleń na gromadzenie odpadów, tak by minimalizować ryzyko przestępczej działalności w tym obszarze. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Policji zapewnili, że służby na bieżąco monitorują bezpieczeństwo w miejscu nielegalnych składowisk oraz tych działających legalnie.

Przypominamy, że informacje o miejscach dzikich wysypisk śmieci można anonimowo zgłaszać poprzez Krajową Mapę Zagrożeń.

Więcej informacji nt. sprawy udziela Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Miluch, tel. 91 44 05 800, adres poczty elektronicznej: wios@wios.szczecin.pl.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u