Umowa na budowę obwodnicy Wałbrzycha podpisana!

Autor: Dolnośląski UW 2019-04-06 09:05:52
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35. Wykonawcą zadania będzie firma Budimex S.A., która zrealizuje prace budowlane o wartości ponad 307 mln zł. Zakończenie budowy tego 6-kilometrowego odcinka obwodnicy planowane jest w połowie 2021 roku.

Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest inwestycją realizowaną wspólnie przez Gminę Wałbrzych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki:

- odcinek miejski o długości ok. 5 km, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu,

- odcinek pozamiejski o długości ok. 1,1, km, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje GDDKiA.

Realizacja inwestycji niezależnie przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na bardzo nieregularny przebieg granic nieruchomości gminy Wałbrzych i gminy Szczawno – Zdrój. W związku z powyższym, 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansuje budowę odcinka pozamiejskiego, przebiegającego przez teren Gminy Szczawno Zdrój, natomiast Gmina Wałbrzych pokryje koszty budowy odcinka przebiegającego przez teren miasta.

Obwodnica Wałbrzycha będzie drogą dwujezdniową o długości około 6 km. W ramach zadania wybudowane zostaną dwa węzły tj. węzeł Żeromskiego i węzeł Reja a także przebudowany zostanie odcinek DK35 od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego na długości ok 1 km. Powstanie min. 6 obiektów inżynierskich, kładka i przejście podziemne dla pieszych, elementy ochrony środowiska takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja obwodnicy Wałbrzycha pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u