Gloria Artis dla księdza kardynała Mariana Jaworskiego

Autor: Małopolski UW 2019-04-08 08:44:48
Wyjątkowa uroczystość miała dzisiaj miejsce przy ulicy Kanoniczej w Krakowie. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wręczył księdzu kardynałowi Marianowi Jaworskiemu Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie przyznane zostało przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

Medal ten otrzymują osoby szczególnie wyróżniające się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

- Ochrona dziedzictwa narodowego to dbałość o suwerenność Ojczyzny – mówił odznaczony kardynał.

Blisko 93-letni ksiądz Marian Jaworski to osoba szczególna, która dzięki swojemu naturalnemu charyzmatowi, wiedzy i posłudze duszpasterskiej w sposób szczególny zapisuje się na kartach historii polskiego Kościoła XX i XXI wieku. Ten znakomity świadek przemian, jakie miały miejsce na przestrzeni kolejnych lat w Polsce oraz poza jej granicami, zaangażował się po wojnie w przywrócenie Kościoła na Ukrainie.

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu księdza kardynała możliwe stało się miedzy innymi podjęcie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysiłków zmierzających do rewaloryzacji bezcennych zabytków sztuki sakralnej archidiecezji lwowskiej.

- To niesłychany zaszczyt móc dzisiaj Księdzu Kardynałowi przekazać to wyjątkowe odznaczenie. Ma ono symboliczny wyraz podziękowania za trud włożony w kształtowanie tożsamości narodowej i poczucia odpowiedzialności nie tylko za tereny, które dzisiaj są w granicach naszej Ojczyzny, ale także za tzw. Kresy – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Ksiądz kardynał Marian Jaworski w 2007 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 roku – Orderem Orła Białego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u