INWESTYCJE W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU

Autor: Podkarpacki UW 2019-04-09 08:29:17
W Szpitalu św. Ojca Pio w Przemyślu otwarto oddział rehabilitacji kardiologicznej. 5 kwietnia br. w uroczystości z tej okazji wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Projekt „Koordynowana opieka kardiologiczna” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020. W ramach przedsięwzięcia oddano do użytku Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Pododdział Kardiologii Inwazyjnej z nowoczesną pracownią Hemodynamiki i Angiologii oraz doposażono Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kariologicznego i Poradnię Kardiologiczną przemyskiego szpitala. Całkowita wartość inwestycji to 14,9 mln zł, z czego ponad 10 mln to wartość dofinansowania unijnego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa, Województwa Podkarpackiego i wkładu własnego szpitala.

Projekt obejmował przebudowę pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń, w których pierwotnie funkcjonował Oddział Dermatologiczny. W ramach dofinansowania szpital został również doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną. Zakupiono ponad 400 wyrobów medycznych na kwotę ponad 9 mln zł.

Utworzono nowy Pododdział Kardiologii Inwazyjnej składający się 16 łóżek, z których 4 to łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, na którym znajduje się 20 łóżek.

Oddział rehabilitacji został wyposażony w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń. Ponadto doposażono w brakujący sprzęt i aparaturę medyczną istniejący już Oddział Kardiologiczny oraz poradnię kardiologiczną.

Zakupiono m. in.: system do mapowania 3D do ablacji, Zestaw do krioablacji, Multimonitor dla sali elektroterapii (system rejestracji parametrów elektrofizjologicznych), System do hipotermii, Echokardiograf 3D oraz Zestaw do testów wysiłkowych z ergo spirometrią.

Szpital uzyskał nowoczesną Pracownię Hemodynamiki i Angiologii z dwiema pracowniami: pierwszą z nowoczesnym Angiografem, a drugą z wysokospecjalistycznym urządzeniem – Ramię C (dedykowane do zabiegów z zakresu elektroterapii).

W piątkowej uroczystości wzięli udział podkarpaccy parlamentarzyści Krystyna Wróblewska i Andrzej Matusiewicz, abp Adam Szal, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

© 2018 Super-Polska.pl stat4u