Większość szkół i placówek w Polsce bez strajku

Autor: mat prasowe MEN 2019-04-09 08:47:48
Ponad 51 proc. szkół i placówek oświatowych 8 kwietnia br. funkcjonowała bez zakłóceń. To dane przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez kuratorów oświaty. Kuratorzy na bieżąco monitorują sytuację w szkołach, przedszkolach i placówkach edukacyjnych pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczniów.

Dane te zaprezentował dziś podczas konferencji prasowej wiceminister Maciej Kopeć. Potwierdzają one, że 48,5 proc. wszystkich szkół i placówek edukacyjnych w całym kraju przystąpiło dziś do strajku.

Wiceminister Maciej Kopeć przypomniał, że już w najbliższym czasie odbędą się kolejno egzaminy gimnazjalne, ósmoklasistów, a w maju – maturalne.

Dzięki zmianom w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów, skład zespołów egzaminujących i nadzorujących może zostać uzupełniony przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą już zgłaszać się do kuratoriów oświaty. W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister Maciej Kopeć podkreślił, że rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie 15 proc. podwyżki w 2019 r., skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców, ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł, dodatkowe świadczenia dla stażystów, zmiana systemu wynagradzania nauczycieli oraz zmniejszanie szkolnej biurokracji.

Przypomnijmy, że podpisane wczoraj porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w latach 2017- 2019 to: dla nauczyciela stażysty – 515 zł, nauczyciela kontraktowego – 529 zł, nauczyciela mianowanego – 601 zł, a nauczyciela dyplomowanego – 706 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u