KONFERENCJA DOTYCZĄCA MUKOWISCYDOZY

Autor: Podkarpacki UW 2019-04-28 08:33:50
„Mukowiscydoza – potrzeby i ograniczenia. Modelowo skoordynujmy opiekę” – to temat konferencji, która odbyła się 25 kwietnia br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie posłuży popularyzacji i propagowaniu wśród społeczeństwa wiedzy o mukowiscydozie, bo taka intencja przyświecała mi przy organizacji tego wydarzenia – podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, otwierając konferencję. – Ważne dla nas jest, aby stworzyć warunki do poprawy jakości i długości życia chorych, stąd nasze województwo przystępuje do modelowego programu koordynowanej opieki – dodała wojewoda.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u