Jubileusz Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Autor: Wielkopolski UW / Anna Czuchra 2019-04-29 09:01:44
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska uczestniczyła dziś w uroczystościach z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. W ramach jubileuszu, za upowszechnianie historii Polski oraz działalność społeczną, wicewojewoda wręczyła Brązowe Krzyże Zasługi wyróżnionym działaczom stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości obecny był także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski.
Wicewojewoda odczytała także list gratulacyjny od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka skierowany do uczestników obchodów jubileuszu. - Trzydzieści lat działalności wielkopolskiego stowarzyszenia wypełniły zabiegi o zadośćuczynienie ofiarom niemieckich prześladowań. Nie mniejsze znaczenie ma dla Państwa trwałe upamiętnianie losów ponad stu pięćdziesięciu tysięcy Wielkopolan, którzy zostali deportowani przez Niemców do niewolniczej pracy - napisał szef urzędu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u