Europejska wystawa w Kielcach

Autor: Świętokrzyski UW 2019-05-08 08:34:46
Przed siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski wspólnie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotrem Wawrzykiem dokonali uroczystego otwarcia wystawy „15 lat Polski w Unii Europejskiej”.
W 2019 r. wszyscy Polacy świętują 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dzięki tej wieloletniej współpracy, Rzeczypospolita Polska stała się niezastąpionym partnerem europejskim wielu krajów. Korzyści wynikające z członkostwa Polski w UE, m.in.: wzrost obrotów handlowych z krajami UE, napływ nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, w tym medycznych, likwidacja granic, zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji oraz eksportu, stanowią o tym, że nasz kraj rozwija się bardzo dobrze pod względem gospodarczym. W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska zaczęła również współdecydować o kierunku polityki UE, co ważne jest z perspektywy dalszego rozwoju naszego kraju: Te środki pozwoliły nam dokonać tego skoku cywilizacyjnego jeżeli chodzi o nasz region świętokrzyski i nasz kraj. Tak więc praktycznie dotknęły wszystkich sfer życia naszych mieszkańców – mówił wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u