Bezpieczne przejścia w Dołhobyczowie i Hrebennem

Autor: Lubelski UW 2019-05-12 10:38:12
Z inicjatywy wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka trwa wizytacja przejść granicznych województwa lubelskiego. Delegacja w składzie: dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA Maciej Kaczorowski, dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Mariusz Kasprzyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWIA Eugeniusz Ścibek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk SG Jacek Szcząchor, jego zastępca płk SG Tomasz Zybiński, przedstawiciele Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie w tym zastępca dyrektora Waldemar Madej, kadra kierownicza lubelskiego służby celnej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Infrastruktury LUW, odwiedziła placówkę SG w Dołhobyczowie i Hrebennem.
Przejście graniczne w Dołhobyczowie zostało uruchomione w połowie 2014r., aby odciążyć sąsiednie punkty graniczne w Hrebennem i Zosinie. Na przejściu usytuowanych jest 7 pasów ruchu na każdym z kierunków (kolejne dwa pasy będą oddane w następnym etapie rozbudowy) 5 pasów dla ruchu osobowego i 2 dla ruchu autobusowego. Pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych przejście Dołhobyczów - Uhrynów jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Szacuje się, że nowe przejście graniczne będzie w stanie obsługiwać w ciągu doby około 4 tys. samochodów osobowych i 30 autobusów. Liczba podróżnych przekraczających w ciągu doby granicę polsko-ukraińską w Dołhobyczowie szacowana jest na 10 tys. osób.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u