Obwodnica Skawiny na ostatniej prostej

Autor: Małopolski UW 2019-05-13 08:56:29
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wizytował wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i wicemarszałkiem województwa małopolskiego Łukaszem Smółką kończącą się budowę II etapu obwodnicy w Skawinie.
Drugi etap budowy obwodnicy Skawiny zakłada zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku od ul. Energetyków do DK 44. Zadanie finansowane jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zaś inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na podstawie porozumienia zawartego między Skarbem Państwa a Województwem Małopolskim. Częścią inwestycji jest również dziewięcioprzęsłowy most nad linią kolejową, kanałem zasilającym elektrownię Skawina i składowiskiem odpadów przemysłowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u