Odznaczenia dla zasłużonych dla Śląska

Autor: Śląski UW 2019-05-14 09:04:34
Kilkadziesiąt osób z województwa śląskiego, zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego, w działalności kulturalnej, charytatywnej, społecznej oraz w pracy zawodowej, otrzymało dziś z rąk wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza odznaczenia państwowe.
Postanowieniem Prezydenta RP 21 osób zostało wyróżnionych Krzyżem Zasługi. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy regionu, którzy swoją działalnością przyczynili się m.in. do rozwoju transportu, oświaty, bibliotekarstwa i sportu lub wyróżnili się swoimi działaniami na rzecz społeczności lokalnej, osób potrzebujących czy też ratownictwa górniczego. Ponad 50 osób zostało z kolei wyróżnionych przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę, stanowiącymi nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa polskiego. Wyróżnienie to otrzymali pracownicy: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, Powiatowych Urzędów Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu, Urzędów Gminy w Chybiu i Psarach, Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Straży Miejskiej w Częstochowie, firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rybniku oraz spółki TAURON Ciepło.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u