Podziękowania dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów

Autor: Lubelski UW 2019-05-28 09:20:04
Podczas spotkania w Kuratorium Oświaty w Lublinie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do planowego przeprowadzenia egzaminów i klasyfikowania maturzystów. Z kolei Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk podsumowała w swoim wystąpieniu przebieg egzaminów zewnętrznych, również składając podziękowania za sprawne i bezpieczne ich przeprowadzenie.
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 19 767 uczniów w 464 szkołach całego województwa lubelskiego. Egzamin ósmoklasisty zdawało 20 235 uczniów w 861 szkołach. Ponieważ w trakcie testów trwał strajk nauczycieli do kuratorium zgłosiło się 658 osób z uprawnieniami pedagogicznymi, które w razie potrzeby mogły pomagać przy nadzorowaniu ich przebiegu. Każdego dnia egzaminów wykorzystywano wsparcie przynajmniej jednej z tych osób. Maturę w 353 szkołach na lubelszczyźnie zdawało 20 728 uczniów. 16 444 z nich przystąpiło do egzaminu po raz pierwszy, pozostali poprawiali uzyskane wcześniej wyniki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u