Obchody Dnia Ponarskiego na Powązkach

Autor: Mazowiecki UW 2019-05-29 09:22:32
Dziś pod Krzyżem – Pomnikiem Ponarskim na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach upamiętniono ofiary niemieckiej zbrodni w Ponarach. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Zebrani wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Po wspólnej modlitwie i apelu pamięci złożono wieńce pod Krzyżem – Pomnikiem Ponarskim. W imieniu Prezesa Rady Ministrów wieniec złożył Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. W obchodach wzięli udział m.in. członkowie rodzin pomordowanych.

Wartę Honorową przy Pomniku pełnili żołnierze z Garnizonu Warszawa.

Organizatorem obchodów Dnia Ponarskiego było Stowarzyszenie Rodzina Ponarska, powołane do życia w 1994 r. przez Helenę Pasierbską (zm. w 2010 r.) - wilniankę, łączniczkę w Związku Walki Zbrojnej i AK, w czasie okupacji więzioną na Łukiszkach. Organizację tworzą członkowie rodzin i przyjaciele pomordowanych, a także mieszkańcy Ponar oraz osoby chcące podtrzymywać pamięć o ofiarach zbrodni.

Szacuje się, że w latach 1941-1944 w Ponarach zginęło ok. 100 tys. osób, w tym ok. 70 tys. Żydów polskiego pochodzenia i do 20 tys. Polaków. Trwające w latach 1941-1944 mordy w Ponarach stanowią największą zbrodnię dokonaną na ludności żydowskiej i polskiej na terenach, które przed wybuchem II wojny światowej wchodziły w skład północno-wschodniej Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u