Podpisanie umów w ramach programu „Senior+” i „Maluch+” w Skulsku

Autor: Wielkopolski UW /Sebastian Antczak 2019-05-30 09:09:02
W Dziennym Domu Seniora w Skulsku, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska przekazała umowy na dofinansowanie zadań w ramach programów „Senior+” oraz „Maluch+” dla gmin Skulsk oraz Ostrowite.

W ramach rządowego programu „Maluch+” zostanie utworzonych 24 miejsc w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wandowie. Samorząd otrzyma na ten cel 729.600 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie miejsc pobytu oraz zapewnienie ich funkcjonowania po utworzeniu. Dzięki rządowym funduszom zapewnione także będzie funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”, a także Klubu „Senior+”. W gminie dodatkowo, w ramach dofinansowania na kwotę 144.960 zł, powstanie kolejny Klub „Senior+”.

W gminie Ostrowite, w ramach programu „Maluch+” dofinansowane zostanie utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc w Gminnym Klubie Dziecięcym, w wysokości 486.400,00 zł. Z puli przekazanych środków, 480.000,00 zł zostanie przeznaczone na utworzenie miejsc, a 6.400,00 zł na zapewnienie ich funkcjonowania po utworzeniu. W gminie powstanie także Dzienny Dom „Senior+”, który otrzymał dofinansowanie na kwotę 300.000 zł (15 miejsc).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u